PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING

20210307_100759_edited.jpg

INTAKE
1 UUR
€ 50,- (BTW VRIJ)

Voel je welkom, ik ontmoet je graag.

Tijdens deze eerste, vrijblijvende, ontmoeting heet ik je welkom, maken we contact en leren elkaar op deze manier beter kennen. We kijken beiden of er een wederzijdse klik is om de begeleiding voort te zetten. 


Wat ik, om samen jouw pad te vervolgen, van jou vraag is de intrinsieke bereidheid de camera 180 graden te draaien waardoor deze op jezelf staat gericht. Een bereidheid om risico te nemen en nieuwsgierig te zijn; Je angsten aankijken zodat er groei kan ontstaan; Lef om de arena in te stappen zonder dat je precies weet wat je te wachten staat.

Het gaat over van binnen voelen dat je iets graag wilt doen.

Dit alles in jouw eigen tempo.

Na dit consult ontvang je van mij een factuur via de mail, die je binnen twee weken dient te voldoen.

20210926_183811.jpg

INDIVIDUEEL CONSULT
1,5 UUR
€ 65,- (BTW VRIJ)

Voel je welkom, ik ontmoet je graag.

Een secure base is een bron waardoor we ons welkom voelen en die ons inspireert en aanmoedigt om in verbinding de uitdagingen die het leven biedt aan te gaan. (Taal voor transitie; Jakob van Wielink e.a.)


Tijdens de begeleidingssessie lopen we samen over jouw levenslijn. Je onderzoekt jouw eigen secure bases op momenten van vreugde of verdriet. Je verkent de thema’s van de transitiecirkel om op die manier kwetsuren, teleurstelling en (emotionele) blokkades onder ogen te komen en op te heffen. Je oefent en leert veerkracht aan te spreken en deze te vergroten.

Samen met jou onderzoek ik jouw verlangen en je innerlijke verdeeldheid die dit verlangen in de weg staat.


Tijdens de begeleiding ben ik een secure base voor jou vanuit verbinding, nabijheid en kwetsbaarheid. Hierbij zal ik emotioneel risico nemen en jou aanmoedigen om je optimaal te verbinden met jezelf en met anderen. 

Ik laat jou Welkom heten in Jezelf!

Na afloop van elk consult overleggen we wanneer je terugkomt voor een volgende sessie en ontvang je van mij een factuur via de mail, die je binnen twee weken dient te voldoen.

20220518_191703_edited.jpg

INTERACTIEVE ZELF-RESONANTIE
TIJDSDUUR EN PRIJS IS AFHANKELIJK VAN DE GEKOZEN VORM.

Deze begeleiding wordt in samenwerking met Francy op het Roodt, psychosociaal therapeut (Praktijk Gewoon Ik) 

aangeboden.

Met een resonantieproces werk je aan jouw vermogen om je eigen leven vorm te geven in verbondenheid met de ander. Elk resonantieproces start met jouw verlangen (intentie) op dat moment. Welke vraag ligt je na aan het hart? Wat wil je graag voor jezelf?

Elk verlangen is goed. Belangrijk is dat het een eigen verlangen is.

Waar ga je aan werken:

Bevorderen van je eigen Ik; Ontwikkelen van je eigen Wil; Het zorgen voor de eigen gezonde Behoeften; Het terugkomen in je eigen Lichaam.

Zo kun je weer, of misschien voor het eerst, de hele verantwoordelijkheid voor je leven op je nemen en de opgelopen beschadigingen met alle daarmee verbonden angsten, woede, pijn, teleurstelling en diepe eenzaamheid geleidelijk integreren.

Kenmerkend voor de werkwijze is dat jij zelf het tempo bepaalt. Steeds is het doel dat jij je meer bewust bent van je hele zelf.

Je kijkt in een spiegel, ontmoet je innerlijke dynamiek. De spiegel wordt gevormd door zogenaamde resonantiepersonen; mensen die zich zorgvuldig afstemmen op jouw woorden en die wat er in de woorden weerklinkt (resoneert) tot uitdrukking (interactie) brengen in het contact met jou.