INTERACTIE ZELF RESONANTIE - IOPT

Er zijn diverse mogelijkheden om een resonantieproces te ervaren.

Als begeleider heb ik hierin de samenwerking gezocht met collega Francy op het Roodt psychosociaal therapeut (Praktijk Gewoon Ik).

Resonantieproces tijdens Open Avond 

Duur 19.00 -22.15

€ 39,95 (incl Btw)

Eerste datum: 9 Februari 2023

Wanneer je kennis wilt maken met onze werkwijze en wilt ervaren hoe een interactief zelf resonantieproces in een groep verloopt ben je van harte welkom tijdens onze open avond.

Aan het begin leggen we de methode kort uit en daarna volgen er twee of drie interactieve zelf-resonantieprocessen. Door middel van loting bepalen we wie er een proces kan doen. Je bent vrij om mee te loten, of als resonantiepersoon mee te doen, of alleen als waarnemend deelnemer aanwezig te zijn zonder dat je actief meedoet in een interactief zelf-resonantieproces. Het nodig om je van tevoren aan te melden.

AANMELDEN


Individueel resonantieproces (met één resonantiepersoon) 

Duur 1,5 uur

€ 90,00 (Btw vrij)

In de individuele setting doe jij je interactieve zelf-resonantie met één resonantiepersoon en je begeleider. Samen kunnen we reflecteren op het proces.

De kracht van individuele interactieve zelf-resonantie is dat er exclusieve aandacht is voor jouw proces, het onderzoeken van jouw innerlijke dynamieken en de ontmoeting met jezelf. Zeker in een eerste kennismaking met resonantieprocessen kan dit een veilige setting zijn. AANMELDEN


Individueel resonantieproces (in een vaste resonantiegroep)

Duur 1,5 uur

€ 125,00 (Btw vrij)

Tijdens dit resonantieproces kun je meerdere mensen in de ruimte neerzetten. Een voor een nodig je een resonantiepersoon uit voor een woord uit jouw verlangen. Je krijgt zicht op jouw innerlijke dynamiek en ontdekt het verschil tussen wat je bewust wilt en wat je onbewust doet en hoe tegenstrijdig dat soms voelt. Er ontstaat een ontmoeting met je zelf.

AANMELDEN


Wij bieden je vertrouwen en veiligheid om dit proces met jezelf te onderzoeken en ervaren.

Wat er ook ontstaat, wij zullen blijven.

Interactieve Zelf-Resonantie (IZR) is gebaseerd op moderne, erkende trauma- en hechtingstheorieën. De werkwijze heeft zijn wortels in de trauma verwerkingsmethode van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert (IoPT, Identiteit Georiënteerde Psychotrauma Theorie en -therapie) en bouwt daarop voort.

Deze therapievorm, die werkt met de zin van het verlangen en het resonantieproces, geeft een weerspiegeling van je innerlijk splitsing die is ontstaan na trauma.


Ik gebruik het woord trauma voor de psychische verwondingen die ontstaan nadat een mens intens schokkende, angstaanjagende, overweldigende gebeurtenissen heeft meegemaakt, waaraan hij of zij zich machteloos overgeleverd heeft gevoeld. Er is na de gebeurtenis geen situatie/toestand waar veiligheid, rust, vertrouwen en verbondenheid is en waar je je gevoel mag en kunt toelaten waardoor je kunt ontladen.

Deze extreme stress en overweldigende gevoelens die de situatie met zich meebrengt zorgen ervoor dat je je gevoelens zult moeten uitschakelen. We worden gevoelens niet bewust gewaar. Ze worden echter wel opgeslagen; niet in ons geheugen maar wel in ons lijf.

Er treedt een noodmechanisme op om jezelf te splitsen in verschillende delen.

- een deel dat bijvoorbeeld kalm en nuchter blijft en doet wat er gedaan moet worden

- een deel waarin de onverdraaglijke gevoelens liggen opgeslagen, maar dat afgesplitst wordt om maar niet te hoeven voelen.

Verder leven in de afgesplitste toestand is niet eenvoudig. Je probeert het “gat” te vullen en compenseert zo veel mogelijk zodat je ogenschijnlijk normaal verder leeft en niemand aan je merkt hoe het werkelijk met je gaat (masker; hard werken, verslaving; materialisme, perfectionisme…) Er ontstaat een basaal gevoel van niet compleet zijn, vervreemding van jezelf, wanorde in jezelf, of het voelen van een leegte.


Het resonantieproces werpt licht op de verschillende delen en helpt je deze stap voor stap op te helderen. Anderen personen weerspiegelen als resonantie persoon hoe het er in jouw binnenwereld uitziet. Als jij jezelf herkent in wat er wordt gespiegeld wordt het mogelijk de door trauma's veroorzaakte split op te heffen. Je ontdekt het verschil tussen wat je bewust wilt en wat je onbewust doet en hoe tegenstrijdig dat soms voelt. Misschien ontdek je aanpassingsgedrag dat ooit nodig was in een bepaalde situatie, maar dat je in je huidige leven niet meer verder brengt. 

(BRON: Margriet Wentink, Interact)

Waar ga je aan werken:

- bevorderen van je eigen Ik

- ontwikkelen van je eigen Wil

- het zorgen voor de eigen gezonde Behoeften

- het terugkomen in je eigen Lichaam

Zo kun je weer, of misschien voor het eerst, de hele verantwoordelijkheid voor je leven op je nemen en de opgelopen beschadigingen met alle daarmee verbonden angsten, woede, pijn, teleurstelling en diepe eenzaamheid geleidelijk integreren.

Kenmerkend voor de werkwijze is dat jij zelf het tempo bepaalt. Steeds is het doel dat jij je meer bewust bent van je hele zelf.

Verloop van het resonantie proces

Met resonantieprocessen werk je aan het vergroten van je autonomie, jouw vermogen om je eigen leven vorm te geven in verbondenheid met de ander. 

Elk resonantieproces start met jouw verlangen (intentie) op dat moment. Welke vraag ligt je na aan het hart? Wat wil je graag voor jezelf?

Dat kan een zin zijn zoals: 'Ik voel leegte in mijzelf'; 'Ik wil mijn eigen leven'; 'Wat is mij overkomen?'. Elk verlangen is goed. Belangrijk is dat het een eigen verlangen is. 

De woorden van je verlangen zijn ‘oppervlakte taal’. In de woorden zitten ervaringen opgeslagen. Via het resonantieproces krijg je toegang tot deze ervaringen. Zie het als een toegangspoort.

Het is mogelijk dat onbewuste patronen aan de oppervlakte komen, zij vertalen jouw verlangen. Misschien treedt er herkenning op, misschien is er wat meer tijd nodig om bewustzijn te creëren.

Je gaat verkennen om te begrijpen wat je ziet.


Er volgt een spiegel van jouw innerlijke landschap. Je ontvangt inzichten over hoe jij op dit moment je leven leeft. Blijkbaar zijn er redenen waarom je jouw verlangen nog niet leeft. Vaak toont zich in het proces ook een hulpbron om richting te geven aan het proces vanuit volwassenheid, in het Nu.

Vanuit deze inzichten kun je keuzes maken, maar ook een nieuwe intentie maken om mee verder te werken in een vervolgsessie. Zie het als een Wijsheid Weg.